ประกาศรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557

AWARD2.JPG

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ หรือกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลในด้านการปฏิบัติการพยาบาล และ/หรือ การวิจัย การศึกษา หรือการบริการ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมวิชาชีพ และสังคมทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

  • กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร
  • กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
  • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ พร้อมกับแนบหลักฐานการสมัครอื่นๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

AttachmentSize
Nomination_Forms&Annex I_2013.doc79.5 KB
Nomination_Forms&Annex I_2013.pdf41.39 KB
Annex 2 CV vitae 2013.doc53.5 KB
Annex 2 CV vitae 2013.pdf19.24 KB
Award Brochure 2013.pdf1.01 MB
Statute.pdf27.72 KB